THIẾT KẾ - DESIGN

Incon tư vấn thiết kế kiến trúc của chúng tôi bao gồm công việc như sau:

Incon architectural design consultancy services cover:

         1. Tư vấn đầu tư và xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.

             Investment and construction consultancy, preparation of pre-feasibility and feasibility report

         2. Khoan khảo sát và trắc đạc.

             Drilling and surveying

         3. Thiết kế kiến trúc dân dụng, công nghiệp và quy hoạch, thiết kế kết cấu bê tông, cốt thép, đường, hệ thống điện, điện lạnh, hệ thống cấp nước, và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp.

             Civil and industrial architectural design, planning and design of concrete, steel reinforcement, road structure, electrical, acousto-electric systems, water supply system and preparation of total estimates for the civil and industrial works.

         4. Dịch vụ xin phép xây dựng:

             Construction license service:

         5. Tư vấn đấu thầu.

             Bidding consultancy service

         6. Tư vấn quản lý dự án.

             Project management consultancy service

         7. Tư vấn giám sát.

            Supervision consultancy service

         8. Tư vấn hoàn công.

             As-built consultancy service.

         9. Thiết kế và thi công trang trí nội thất.

             Interior design and decoration service

Incon chuyên tư vấn thiết kế kiến trúc cho các công trình dân dụng và chuyên nghiệp. Từ các tòa nhà cao tầng đến khu quy hoạch dân cư, quy hoạch khu giải trí, .... Từ các nhà xưởng có diện tích nhỏ đến các dự án quy hoạch thiết kế các nhà xưởng có diện tích lớn.

Incon specializes in offering the architectural design for the civil and industrial works, ranging from high rise buildings to residential areas, entertainment area planning, etc.; from workshops with small area to the project on planning and designing the large size workshops.

Our partner
Copyright © 2016 INCON. All Right Reserved. Design by Ankin