THI CÔNG - CONSTRUCTION

Incon với hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò tổng thầu thi công: Pháp Lý - Thiết Kế - Công nghệ - Cơ Điện & Thi công.

Incon with more than 10 years of experience in the role of General contractor: Legal - Design - Technology - Mechanical & Construction.

Khách hàng của Incon là các doanh nghiệp lớn Quốc tế và các doanh nghiệp trong nước.

Incon's clients are international large Enterprises and domestic companies.

Các dự án liên quan đến nghành công nghiệp như: may mặc, sợi, dệt, thiết bị y tế, cơ khí chế tạo, công nghệ cao ...

Projects involving fields such as garment, textile, medical equipment, mechanical manufacturing, High-tech ...

Our partner
Copyright © 2016 INCON. All Right Reserved. Design by Ankin