Ability \\\' Đem Giải Pháp, Sáng Tạo & Hiệu Quả Đến Cho Khách Hàng \\\'\\\' Bring Solutions, Creativity & Effect To Customers \\\'

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - HISTORY OF FORMATION

INCON VỚI KINH NGHIỆM HƠN 10 NĂM THI CÔNG & THIẾT KẾ 

INCON HAS 10 YEARS OF EXPERIENCE IN & DESIGN

Công Ty Incon được thành lập từ năm 2008. Trong suốt hơn một thập niên Chúng tôi thành công và phát triển bền vững, Incon liên tục là tổng thầu các dự án thiết kế và thi công của các nhà Đầu Tư trong và ngoài nước ...

The Company Incon has been established in 2008. Over the past decade we have succeed and developed continuously in construction field. We are always the general contractor of local and domestic foreign investor's projects ...

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi vinh dự là một đối tác đáng tin cậy của khách hàng trong nước và Quốc Tế trong các dự án quan trọng.

With more than 1 years experience, we are proud of being a credible partner of domestic and International customers.

Để chiếm được lòng tin và sự tin tưởng của khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng duy trì và cải thiện các lợi thế cạnh tranh của mình như:

To gain the trust of out customers, We strive to maintain and improve our competitive advantages such as:

* Nhân Lực: Incon được hình thành với đội ngũ thiết kế và thi công trẻ đầy nhiệt huyết, với niềm đam mê, lòng yêu nghề ...

* Manpower: Teams of passionate young designers, engineers and project managers ...

* Mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

* Close ties with our business Partners.

*  Thiết bị và kỹ thuật hiện đại.

*  Modern equipment and techniques.

* Thời gian hợp lý với giá cả cạnh tranh.

Committed time with competitive price.

Our partner
Copyright © 2016 INCON. All Right Reserved. Design by Ankin