Services
\\\' Đem Giải Pháp, Sáng Tạo & Hiệu Quả Đến Cho Khách Hàng \\\'\\\' Bring Solutions, Creativity & Effect To Customers \\\'
Finished Projects
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC R.E.P (R.E.P BIOTECH)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC R.E.P (R.E.P BIOTECH) Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy HAL - kcn Thăng Long - HN
Nhà máy HAL - kcn Thăng Long - HN Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy Hồng Đạt - Bắc Ninh
Nhà máy Hồng Đạt - Bắc Ninh Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy in Minh Đức - Vĩnh Phúc
Nhà máy in Minh Đức - Vĩnh Phúc Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy In Priting - Thái Bình
Nhà máy In Priting - Thái Bình Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy KELLY - Thạch Thất - HN
Nhà máy KELLY - Thạch Thất - HN Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Nhà máy may NEL - Phú Thọ
Nhà máy may NEL - Phú Thọ Tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thật khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí. Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây …
Demo dự án
Demo dự án

Nội dung mô tả dự án

Our partner
Copyright © 2016 INCON. All Right Reserved. Design by Ankin